Jobs / Vacatures

Airport developer/consultant


(for English, scroll down)


Sinds 2016 worden we bij AirportCreators gedreven door onze ambitie om de luchthavens van morgen te creëren door innovaties, verfrissende inzichten en nieuw gedrag te leveren aan de luchthavenindustrie. Deze gedrevenheid en ervaring hebben ertoe geleid dat we met succes een stabiele basis hebben gelegd voor onze toekomstige werkzaamheden en diensten. We worden gewaardeerd om onze ondernemende instelling en gretigheid om boven verwachting te presteren, nieuwe paden te verkennen om creatieve oplossingen te ontdekken.

Sommigen zouden zeggen dat we jong en rebels zijn en misschien hebben ze gelijk. Rebellen zijn nodig om tradities te doorbreken die voorkomen dat luchthavens klaar zijn voor een nieuw tijdperk. Rebellen zoals wij creëren de luchthaven van morgen.

Wij geloven dat luchthavens voor hun grootste uitdagingen en kansen ooit staan, op weg, om meer adaptief en veerkrachtig te worden tegen de onvoorspelbare en snel veranderende context, de reis te digitaliseren en een echt duurzaam knooppunt in het mobiliteitsecosysteem te worden. Maar de grootste waarde en kansen liggen buiten de luchtvaart en mobiliteit, waar luchthavens zich snel bewust worden van de voordelen van sociale en economische integratie, door zich te ontwikkelen tot leefbare en inclusieve mobiliteitshubs op stedelijk, regionaal en nationaal niveau.

Klaar om samen met ons deze spannende uitdaging aan te gaan?

OVER DE ROL

Bij AirportCreators bieden we je een unieke kans om ons te vergezellen in een spannende tijd. We zullen je ondersteunen en aanmoedigen om een expert te worden in onderwerpen waar je gepassioneerd over bent. Nieuwe kansen zullen zich aandienen door de groei van ons bedrijf. Qua arbeidsvoorwaarden kun je rekenen op een salaris dat in lijn ligt met je profiel en ervaring. Naast je salaris zijn er uitstekende extralegale voordelen zoals een royale werkgeversbijdrage aan je pensioenplan en een mobiliteitsplan op maat van je individuele behoeften.

Om in deze functie te slagen, beschik je bij voorkeur over het volgende:

 • Een bachelor- of masterdiploma in een relevante richting (aviation/aerospace, engineering).
 • Studie- of werkervaring in het buitenland een pré.
 • Een uitstekende beheersing van de Engelse en Nederlandse taal.
 • Affiniteit met data analytics & engineering (o.a. Python of Matlab).
 • Als Junior Consultant maximaal 3 jaar relevante werkervaring en voor Medior Consultant minimaal 3 jaar relevante werkervaring.
 • Een leergierige mindset.
 • Een energieke en flexibele persoonlijkheid.
 • Het recht om in Nederland te werken en te verblijven.

Denk je dat je klaar bent voor de uitdaging en wil je ons bedrijf komen versterken? Stuur dan een e-mail met je CV en een korte motivatiebrief naar hello@airportcreators.com. AirportCreators is een gelijkekansenwerkgever en beoordeelt sollicitanten uitsluitend op hun verdiensten.


Since 2016, we at AirportCreators have been driven by our ambition to create the airports of tomorrow, delivering innovations, refreshing insights and new behavior to the airport industry. This drive and experience have led us to successfully create a stable foundation for our future work and services. We are appreciated for our entrepreneurial mindset and eagerness to deliver beyond expectations, exploring new paths to discover creative solutions.

Some would say we are young and rebellious, and perhaps they are right. It requires rebels to break traditions that are preventing airports from being ready for a new era. Rebels like us create the airport of tomorrow.

We believe that airports are facing their largest challenges and opportunities ever, on the path to becoming more adaptive & resilient against the unpredictable and rapidly changing context, digitalizing the journey, as well as becoming a truly sustainable node in the mobility ecosystem. But the greatest value and opportunities lie beyond aviation and mobility, where airports are rapidly realizing the benefit of social and economic integration, by evolving into livable and inclusive mobility hubs at the urban, regional and national level.

Are you ready to join us on this exciting journey?

ABOUT THE ROLE

At AirportCreators we provide you a unique opportunity to join us at an exciting time. We will support and encourage you to become an expert on subjects you are passionate about. New opportunities will present themselves through the growth of our company. In terms of employment conditions, you can count on a salary that is in line with your profile and experience. In addition to your salary, there are excellent fringe benefits, such as a generous employer contribution to your pension plan and a mobility plan tailored to your individual needs.

To succeed in this position, you preferably have the following:

 • A bachelor or master degree in a relevant field (aviation/aerospace, engineering).
 • Study or work experience abroad an advantage.
 • An excellent command of the English and Dutch languages.
 • Affinity with data analytics & engineering (e.g. Python or Matlab).
 • As Junior Consultant maximum 3 years of relevant work experience and for Medior Consultant minimum 3 years of relevant work experience.
 • An eager to learn mindset.
 • An energetic and flexible personality.
 • The right to work and reside in the Netherlands.

Do you think you are ready for the challenge and would you like to join our company? Then send an e-mail with your CV and a short motivation letter to hello@airportcreators.com. AirportCreators is an equal opportunity employer and judges applicants solely on the merits of their application.

Save or share: